Przejdź do treści

Sekcja Higieny Pracy

Choroba zawodowa - skierowania na badania

choroba_zawodowa- skierowania na badania.pdf (16.9 KiB)

Czynnik bilogiczny - informacja o użyciu

czynnik_biol - informacja o uzyciu.pdf (89.7 KiB)

Informacja o czynnikach rakotwórczych

inf_o_czyn_rak.doc (98.5 KiB)

Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (16.05.2013r.)

karta_ba_ czyn_szkodl.doc (58.0 KiB)

Rejestr czynników szkodliwych w środowisku pracy (16.05.2013r.)

Rej_ czyn_szkod_pracy.pdf (92.4 KiB)

Wniosek o opinię sanitarną w zakresie określonej działalności

Wniosek o opinie.doc (24.0 KiB)

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Zgloszenie choroby zawodowej.doc (28.5 KiB)