Przejdź do treści

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipsku
tel./fax: 48 378-00-87, 378-02-44
e-mail: lipsko@psse.waw.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej 20c14ntwgp
Godziny pracy : (poniedziałek -  piątek) 7:30 - 15:05
W sprawie skarg i wniosków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
przyjmuje w środy w godz. 14.00-16.00
 
Telefon alarmowy czynny poza godzinami pracy Stacji: 668 460 701
 
TELEFON ALARMOWY SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ O ZAISTNIENIU ZAGROŻEŃ ZDROWIA PUBLICZNEGO.

      Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipsku, pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku jest dr nauk farm. Jolanta Rękas – Szylar.
     Obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku obejmuje powiat lipski tj. miasto Lipsko oraz gminy: Lipsko, Solec nad Wisłą, Sienno, Ciepielów, Chotcza, Rzeczniów.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny radiacyjnej,
4) higieny procesów nauczania i wychowania,
5) higieny wypoczynku i rekreacji,
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełnia
personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.