Przejdź do treści

Aktualności

Konsultacja lekarska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że osoby, które uzyskały dodatni wynik badania na obecność koronawirusa COVID-19 (nie dotyczy to osób, które są hospitalizowane), powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i odbyć zdalną konsultację(teleporadę) dotyczącą wskazań medycznych dla osoby zarażonej, a także w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego.

Konsultację lekarską należy odbyć niezależnie od tego, czy z osobą zarażoną skontaktują się telefonicznie wcześniej pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku.

Koronawirus. Czerwona strefa. Lista obostrzeń.

Koronawirus Czerwona Strefa.docx (13.6 KiB)

Wytyczne dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – wrzesień 2020

Wytyczne​_dla​_szkol​_i​_placowek​_-​_wrzesien​_2020-3.docx (84.0 KiB)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku nie wydaje zaświadczeń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że nie wydaje zaświadczeń dotyczących odbywania obowiązkowej kwarantanny - dotyczy to osób, które odbywają kwarantannę po przekroczeniu granic Rzeczypospolitej Polskiej, jak również domowników osób objętych obowiązkiem kwarantanny w związku z bezpośrednim kontaktem z chorym na COVID-19.

Decyzję o nałożeniu obowiązku kwarantanny otrzymuje osoba, która miała bezpośredni kontakt z osobą chorą na Covid-19.

Pozostałe osoby, które w świetle obowiązujących przepisów, odbywają obowiązkową kwarantannę, w przypadku konieczności przedłożenia dokumentu pracodawcy powinny wykorzystać Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego - dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 1066 z późn. zm.)

APEL PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LIPSKU DO MIESZKAŃCÓW POWIATU LIPSKIEGO

Apel Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.pdf (228.3 KiB)

Informacja dla osób, potrzebujących zaświadczenia o podleganiu obowiązkowej kwarantannie, w związku z przekroczeniem granicy państwowej

 Szanowni Państwo,

jeśli podlegaliście obowiązkowej kwarantannie  w związku  z przekroczeniem granicy państwowej, to istnieje możliwość uzyskania od Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Lipsku, stosownego zaświadczenia.

 

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć podpisany wniosek.

Prosimy o podpisanie wniosku (również w przypadku wysłania wniosku e-mailem - na adres: lipsko@psse.waw.pl).

 

Wzór wniosku znajdziecie państwo poniżej.

 

Uzyskanie zaświadczenia jest bezpłatne.

Wzór wniosku Informacja dla osób, potrzebujących zaświadczenia o podleganiu obowiązkowej kwarantannie, w związku z przekroczeniem granicy państwowej

wniosek_zaswiadczenie.doc (38.5 KiB)

Wytyczne Głównego Inspektora sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.

KRUS koordynatorem w zakresie organizacji badań dla cudzoziemców zatrudnianych w gospodarstwach rolnych

KRUS koordynatorem w zakresie organizacji badań dla cudzoziemców zatrudnianych
w gospodarstwach rolnych

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje, że koordynatorem w zakresie organizacji w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2 u cudzoziemców zatrudnianych
w gospodarstwach przy pracach sezonowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

 

W związku z powyższym w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się
z właściwym terytorialnie oddziałem KRUS.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa 25.05.2020 r.

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami-COVID-19

Wytyczne dot. postepowania z odpadami covid 19 .doc (70.5 KiB)

Koronawirus w pytaniach i odpowiedziach- najczęściej zadawane pytania

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/

Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności?

Na strone 12.05.2020.pdf (409.9 KiB)

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa.docx (110.2 KiB)

Uruchomiono platformę, dzięki której uzyskasz teleporadę lekarską i pielęgniarską

Uruchomiono platformę, dzięki której uzyskasz teleporadę lekarską i pielęgniarską

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego

Wytyczne dot. postepowania z odpadami covid 19 .pdf (140.6 KiB)

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych

Zaktualizowane_zalecenia_postepowania_stomatologicznego_ostat_2503.pdf (278.0 KiB)

Koniec kwarantanny

Osoby objęte kwarantanną – przypadki, kiedy badania laboratoryjne na obecność koronawirusa nie były wykonane a kwarantanna zakończy się:

 1. Jeżeli osoba nie miała przeprowadzonych badań i nie ma objawów zakażenia – kończy kwarantannę po 14 dniach.
 2. Jeżeli pacjent miał od PSSE informację, że będzie wykonany u niego test, ale przez cały okres kwarantanny nie pobrano od niego próbki, jeżeli czuje się dobrze i nie ma objawów zakażenia – kończy kwarantannę po 14 dniach.

UWAGA!!!!

Jeżeli pacjent nie miał zrobionego testu, ale ma objawy zakażenia – pozostaje w kwarantannie, zgłasza to do PSSE i do lekarza!!!

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus).

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) 25.03.2020

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu,  rekomenduje się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych omówionych poniżej.

Aktualna sytuacja powinna być motywacją dla branży spożywczej, aby jeszcze skrupulatniej przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Przepisy prawa żywnościowego nakładają na przedsiębiorców wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności.  W okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, należy zadbać o stosowanie tych wymagań, aby zapobiec nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale przede wszystkim również innym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą prowadzić do zatruć pokarmowych.

Dlatego też należy:

 1. Stosować właściwą higienę rąk
 2. Stosować higienę kaszlu i oddychania
 3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
 4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
 5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
 6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

UWAGA!

Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!

1. Higiena rąk:

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

 • Przed rozpoczęciem pracy;
 • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • Po skorzystaniu z toalety;
 • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 • Po kontakcie z pieniędzmi.

W przypadku straganów na bazarze/targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem

2. Higiena kaszlu i oddychania:

 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

 

3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:

 

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. -powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:

 • zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
 • przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne
 • rygorystycznie je stosować,
 • zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
 • weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
 • zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom:

 

przykłady:

 • jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub zdezynfekować ręce;
 • nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,
 • surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;
 • stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.
 • Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł – to nielegalne i niebezpieczne! (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi);
 • przestrzegać obowiązku odsunięcia od pracy z żywnością w przypadku złego staniu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych;
 • wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności:

a) w sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach/targowiskach:

 • zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;
 • ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
 • Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

b) na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:

 • podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 • dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.

Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę.

W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób.

Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m. W sklepach i sklepikach należy zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających.

Poza częstym myciem i dezynfekcją, w sklepach/sklepikach w miarę możliwości zaleca się wietrzenie pomieszczeń.

6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych

Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć na uwadze np. seniorów, który często nie korzystają z płatności kartą. Powinni mieć oni możliwość dokonania płatności, dlatego też po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub przynajmniej je zdezynfekować preparatem na bazie 60% alkoholu.

Możliwe jest też zorganizowanie dowozu towaru do klientów – w miarę możliwości kadrowych/transportowych.

Zarządco! Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, zarządzanie odpadami – wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie  mycia i dezynfekcji toalet, wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami, dbałość o odstępy między klientami (np. informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeśli to konieczne ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko pojemników z płynem dezynfekcyjnym).

W przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być przestrzegane, zarządca targowiska powinien podjąć decyzję, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów, o ograniczeniu działania części lub całości targowiska/bazaru.

Żywność a koronawirus

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

Informacja EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa w powyższych zaleceniach.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/5-krok%C3%B3w-do-bezpieczniejszej-%C5%BCywno%C5%9Bci.pdf

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-obiektow-handlowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

https://www.fsai.ie/faq/coronavirus.html

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus

https://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=7198&lang_id=1

http://www.zphoreca.pl/cpt_prasowe/zbior-dobrych-praktyk-dla-bezpiecznego-dowozu-posilkow/

http://www.zphoreca.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kodeks-dobrych-praktyk-delivery.pdf

 

INFOLINIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Obowiązkowa kwarantanna-co to oznacza

ZALECENIA DOTYCZĄCE IZOLACJI DOMOWEJ

ZALECENIA DO IZOLACJI DOMOWEJ

1. O stanie zdrowia Twojego lub/i dziecka informuj lekarza, który zlecił izolację domową. W sytuacji

         pogorszenia stanu zdrowia natychmiast wzywaj karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID

       i jedź do szpitala.
2. Przebywa j (całą dobę)  w jednym  pokoju, w którym nie  mieszkają/nie przebywają  inni

         domownicy.  Otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz opuścić ten pokój – usta i nos osłoń maseczką

         (chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z gazy i tasiemek). Inni domownicy nie powinni przebywać

       w odległości mniejszej niż 1m. Nie wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz.

        Jeśli masz do wyrzucenia śmiecie to zapakuj je w plastikowy worek (poproś o zawieszenia pustego  

         worka na klamce) i wystaw za drzwi, zostaw, inny pomagający domownik wyrzuci zgodnie

       z niżej zamieszczoną instrukcją. 
3. Nie wchodź do innych pomieszczeń jeśli ktoś w nich przebywa.
4. Jeśli nie mieszkasz sam - nie korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji.
5. Jeżeli nie możesz mieć oddzielnej dla siebie łazienki/toalety to staraj się ją używać jako ostatni

         z domowników i myj po sobie pomieszczenie, dezynfekuj WC, myj dokładnie ręce.

         Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych      

         domowników.
6. Nie używaj wspólnych z innymi domownikami naczyń. Korzystaj tylko z wydzielonych dla siebie

         oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Naczynia myj w zmywarce (minimum 60⁰C) lub    

         ręcznie środkiem  myjącym do tłustych naczyń i płucz gorącą wodą (można je na koniec sparzyć).

       Po każdym zmywaniu myj  ręce wodą z mydłem.

     Jak sprzątać mieszkanie, w którym izolowany jest jeden (dwoje chorych), a reszta jest zdrowa

   - dezynfekcji (chusteczkami, sprayem) wymagają:
- klamki do drzwi, blaty stołowe, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury,

       tablety, stoliki nocne. Po dezynfekcji nie wycieraj zdezynfekowanych powierzchni.

     Najlepiej rób to w gumowych rękawiczkach.


Pranie ubrań, pościeli używanej przez osobę zakażoną

- „wsad do pralki” powinno się pakować w rozpuszczalny worek (jeśli osiągalny, powinny być dostępne przez internet) i prać w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, używaj ubrań, które można prać w temperaturze 60⁰C.
Jeśli taki worek nie jest dostępny to chory powinien pakować brudne rzeczy do worka materiałowego, pranego razem z załadowanym praniem. Worek warto powiesić na klamce pokoju w którym przebywa zakażony domownik. Po załadunku dezynfekuj z zewnątrz pralkę i jej okolicę, umyj i zdezynfekuj ręce.
Nie wysyłaj prania do pralni.


Wyrzucanie śmieci – zalecenia dla osoby wyrzucającej śmiecie z twojego domu/mieszkania

- załóż gumowe rękawiczki, zapakuj śmieci w worek, po zamknięciu  pierwszego worka zdejmij rękawiczki, zapakuj w drugi worek, wyrzuć. Umyj i zdezynfekuj ręce.
Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia, nie każdy choruje pełnoobjawowo.

WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ 14 DNI OD OSTATNIEGO KONTAKTU Z OSOBĄ Z POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM:
1.
Nie mogą opuszczać domu, robić zakupów.
2. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym

   ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami.
3. Należy poprosić telefonicznie/ mailowo o pomoc, osoba dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać

   je pod drzwiami Twojego domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować

   się bezpośrednio.

Świadczenie dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie obowiązujących przepisów przekazuje zasady świadczenia  dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/3232315

KORONAWIRUS - INFORMACJE DLA SENIORÓW

SENIORZE - POZOSTAŃ W DOMU !

 

Ulotka informacyjna dla wjeżdżających do Polski.

Poniżej zamieszczamy ulotki informacyjne w językach Polskim, Rosyjskim, Angielskim

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

MPWIS - APEL do RODZICOW w zw. z zawieszeniem zajec szkolnych.pdf (99.8 KiB)

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

02-MEN-koronawirus szkola_27.02.2020_ostateczna.pdf (673.9 KiB)

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

Koronawirus - informacja na strone internetowa PSSE.pdf (354.9 KiB)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu lipskiego do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”. Organizatorem konk

 

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe, tak jak w poprzedniej edycji konkursu, będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do dnia 8 kwietnia 2019 r. Dla Laureatów konkursu, przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Konkurs przebiegać będzie na trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu oraz na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl. Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do kontaktowania się z pionem oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, właściwej miejscowo dla szkoły, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Informacje do ściągnięcia:

Regulamin konkursu

Zał.1 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i  wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Biała Sobota 1 lutego w Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie.

Dzień Drzwi Otwartych

w Narodowym Instytucie Onkologii-

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Państwowym Instytucie Badawczym

w budynku

Centrum Profilaktyki Nowotworów

ul. W. K. Roentgena 5

1 lutego 2020 r. (sobota)

w godzinach 9.00-14.00

Badania są bezpłatne!

Wystarczy dowód osobisty.

Informacje o Dniu Drzwi Otwartych pod numerem telefonu: 22 546 31 12

Nie prowadzimy wcześniejszych zapisów.

                                 

Zapraszamy na bezpłatne:

- badania cytologiczne (dla Pań ubezpieczonych, w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały profilaktycznej cytologii),

- badania mammograficzne(dla Pań ubezpieczonych, w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały profilaktycznej mammografii),

- pomiar poziomu cukru,

- pomiar ciśnienia tętniczego,

- porady dla osób chcących rzucić palenie,

- pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

- promocja zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,

- konsultacje lekarza onkologa,

- badanie znamion za pomocą dermatoskopu,

- nauka samobadania piersi,

- porady dietetyków,

- aktywność fizyczna- porady fizjoterapeutów

Osoby zainteresowane będą mogły na stoisku Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyrobić kartę EKUZ, otrzymać dane dostępowe do konta IKP oraz otrzymać informacje o sieci szpitali.

Panie ze Stowarzyszenia Amazonki Centrum będą udzielały porad jak dbać o piersi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową kampanią społeczną pod nazwą "4U!", przygotowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Zapraszamy do zapoznania się z nową kampanią społeczną pod nazwą "4U!", przygotowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w temacie współczesnych problemów związanych z aktami terroryzmu. Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!. Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.      

4U

Zachęcamy do zapoznania się z akcją informacyjną, której szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.4u.tpcoe.gov.pl

 

WSSE 4U

1 grudnia 2019 r. Światowy Dzień AIDS

Swiatowy Dzien AIDS.zip (1.5 MiB)

“Światowy Dzień Rzucania Palenia 21 listopada 2019 r. “

Swiatowy Dzien Rzucania Palenia - informacja prasowa.docx (15.7 KiB)

Dzień Otwarty w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 11 października 2019 roku, w godzinach 9.00 – 14.00

na strone Dzien Otwarty.pdf (640.5 KiB)

100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce i powiecie lipskim

PSSE w Lipsku 100-lecie PIS - artykul.doc (127.0 KiB)

Zaproszenie na konferencję w ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE -

–PROFILAKTYKA I STANDARDY POSTĘPOWANIA

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

W LEŚNYM OŚRODKU EDUKACYJNYM W JEDLNI LETNISKU

UL. PŁUŻAŃSKIEGO 30

Kampania na lata 2018-19 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem: Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

kampania_miejsce_pracy.odt (24.2 KiB)

Ulotka dla hodowców drobiu

ulotka dla hodowcow drobiu.pdf (747.4 KiB)

Punkty Diagnostyczno-Konsultacyjne – informacje, adresy.

Punty konsultacyjne - adresy.odt (31.8 KiB)

Zrób test w kierunku HIV, kiły , HCV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Informacja Prasowa_TEST NA HIV_FES.docx (80.0 KiB)

Informacja na temat bezpiecznej żywności.

Postepowanie z zywnoscia w czasie upalow.pdf (126.0 KiB)